Függelékek

„Rengeteg időm megy el azzal, hogy keresztül-kasul lapozgatom a Bibliámat, amikor keresek benne valamit” – mondják sokan. Egy-egy konkrét kérdésben szeretnének segítséget kapni, de nem tudják, hol lelhető föl a válasz.

Mindenki hallott már olyan bibliai szövegrészekről, mint a Tízparancsolat, az aranyszabály vagy Dániel története az oroszlánok vermében. De vajon hogyan akadhatunk rájuk? A Biblia túlságosan vaskos könyv ahhoz, hogy csak úgy találomra lapozgassunk benne.

A Függelékek különböző szempontok szerint segítenek a tájékozódásban. Reméljük, ezek az oldalak sokak számára hasznos támpontot adnak, és megkönnyítik a Bibliában való eligazodást.

 

A Függelékek tartalma

Mértékegységek táblázata

A táblázat a legmegbízhatóbb információkon alapul; tartalmazza a bibliai súlymértékek, hosszmértékek és űrmértékek átszámításához szükséges adatokat.

100 ember, akit érdemes megismerni

A neveket itt ábécésorrendben találjuk, a róluk szóló leírás oldalszámával.

Személyek, helyek, fogalmak jegyzéke

Ebben a jegyzékben nem bibliai nevek és fogalmak, hanem a magyarázatokban említett helyek és történelmi személyek rövid bemutatása; valamint néhány fogalom jelentése található.

Közismert bibliai események

Ez a függelék több listát tartalmaz, melyek segítségével könnyen megtalálhatunk egy ismert bibliai szakaszt.

A függelék tartalma: Bibliai események áttekintése, Jézus nyilvános működése, Jézus csodái (Emberek meggyógyítása, Jézus hatalma a természet felett, Halottak feltámasztása), Jézus példabeszédei, Jézus tanításai, Jézus utolsó hetének eseményei, A feltámadt Jézus megjelenései.

Néhány nevezetes zsoltár

Ebben a függelékben különböző témák szerint gyűjtött zsoltárokat találunk (pl. Isten jóságáról vagy a Messiásról szóló zsoltárok számai).

Az Ószövetség történelmének vázlata

Ez a függelék egy időtengelyen szemlélteti az Ószövetség nagyobb történelmi korszakait.

Az uralkodók időrendi táblázata

Ennek a függeléknek a segítségével könnyen áttekinthetjük az ószövetségi uralkodók történetét, valamint elhelyezhetjük a prófétákat is a nép történelmében.

Az Ószövetség történeti könyveiben, különösen a Királyok és a Krónikák kétrészes könyveiben nem könnyű eligazodni. Először egy nemzet történetét követhetjük nyomon, majd kettőét, azután megint egyét. A történeti könyvek összesen 39 uralkodó alakját rajzolják meg.

A tájékozódást nehezíti, hogy a próféták könyvei nem kronológiai sorrendben szerepelnek a Bibliában.

A 38 király és az egy királynő listája segít a tájékozódásban. Amikor a Biblia szövegében találkozunk egy uralkodó nevével, megkereshetjük a táblázatban a hozzá tartozó leírást, amelyben rövid összefoglalást találunk a pályafutásáról.

pl:
Baasá – 24 év
Erőszakos trónfoglalása után Baasá uralma 24 évig tartott. Nem mutatott hajlandóságot arra, hogy változtasson az uralkodás Jeroboám által bevezetett gonosz gyakorlatán. Jéhú próféta megjövendölte a halálát. (1Királyok 15,33–16,7; 2Krónikák 16)

A próféták időbeli elhelyezéséhez megkereshetjük a nevüket az oldalak alján húzódó időszalagon, majd elolvashatjuk a nevük fölött található oszlopban, mi jellemezte azt a kort, melyben az adott próféta élt.

Név- és tárgymutató

Ebben a függelékben megtaláljuk a fontosabb bibliai neveket és témákat, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot, azokkal a bibliai szakaszokkal együtt, amelyekben előfordulnak. Egy-egy tárgyszó alatt több alcím is szerepelhet a megfelelő oldalszámokkal, ezek az adott névhez vagy témához kapcsolódó magyarázatok helyét jelölik.

pl.

ÁLLHATATOSSÁG a hithez való ragaszkodás (lásd még ELPÁRTOLÁS)

 • Isten segítsége elérhető: János 10,27–30; Róma 8,31–39; Efezus 6,10–20; Filippi 1,1–11
 • figyelmeztetés a visszaesésre: Zsidók 6,1–6; Jelenések 2–3
 • elrendelése a hívők számára: Zsidók 10,26–39; Jakab 1,1–12

BÁLÁM próféta, akit a móábiták azzal bíztak meg, hogy megátkozza az izraelitákat

 • „Kinek az oldalán áll Bálám?” – 182. oldal
 • Isten megállítja: 4Mózes 22–24
 • a jövendölés beteljesült: „Bálám próféciája” – 184. oldal
 • halála: 4Mózes 31,1–24

Térképek

A Magyarázatos Biblia színes, informatív megjegyzésekkel ellátott térképeket tartalmaz.

 • Az ősatyák világa
 • A kivonulás és Kánaán elfoglalása
 • A 12 törzs elhelyezkedése Kánaánban
 • Dávid és Salamon Királysága
 • A kettészakadt ország: Júda és Izráel
 • A próféták működése Júdában és Izráelben
 • Asszír Birodalom
 • Babiloni Birodalom
 • Palesztina Jézus korában
 • Jézus szolgálatának állomásai
 • Jeruzsálem Jézus korában
 • Az apostolok utazásai
 • Pál apostol missziói útjai
 • A római birodalom

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>