Bibliaolvasó programok

A leggyakrabban hangoztatott ok, amiért sokan nem olvassák a Bibliát, az, hogy menet közben elmegy a kedvük tőle. Próbálkoztak ugyan a Biblia rendszeres olvasásával, ám előbb-utóbb felhagytak vele.

A Biblia vastag könyv, 66 különböző részből áll, amelyek több tucat szerző tollából származnak. Azok az olvasók, akik úgy közelítik meg, mint bármely más könyvet – kezdve az első oldalon, majd folyamatosan haladva végig a könyvön –, hamarosan eltévednek az ókori történelem szövevényes útvesztőjében, és elmegy a kedvük a további olvasástól.

Mások meg sem próbálkoznak a tervszerű olvasással. Időbeosztásuk zsúfolt, önbizalmuk csekély, és előre tudják, hogy úgyis feladnák menet közben. Beérik azzal, hogy ismerős szakaszokat olvasgatnak az evangéliumokból és a zsoltárokból, messze elkerülve az ismeretlen könyveket.

Sok időt és komoly kutatómunkát szenteltünk arra, hogy megoldást találjunk erre a problémára. Ennek eredményeként született a háromutas olvasási terv, amely figyelembe veszi, hogy az olvasók különböző szinten közelednek a Bibliához. Mindhárom vezérfonal napi egy fejezet elolvasását tűzi ki célul — ami legfeljebb 10-15 percet vesz igénybe.

Ismerkedés a Bibliával

Az első vezérfonal egy-egy sorozata két hét alatt elolvasható. Ezt követve az olvasó megismerheti a Biblia néhány fontos és közismert részletét. A vii–ix. oldalon bemutatunk egy két hétre szóló válogatást Jézus, majd egy másikat Pál apostol tanításaiból, ezután újabb kéthetes ízelítőt az Ószövetségből, majd néhány további összeállítást különböző témák köré csoportosítva. Mindössze néhány órányi befektetéssel vázlatos áttekintést kaphatunk a bibliai könyvek javáról.

Ezek a kéthetes sorozatok a legismertebb és legtöbbet idézett bibliai szövegrészekből állnak. A Biblia 1189 fejezetéből igyekeztünk kiválogatni a könnyebben érthető szakaszokat, melyek „meghozzák az étvágyat” a további olvasáshoz.

Szükséges idő: sorozatonként két hét.
Célkitűzés: a bibliai alapok áttekintése.

pl:

 1. Két héten át a Szentlélekről
 • 1. nap: Bírák 14: A Lélek erőt ad Sámsonnak
 • 2. nap: 1Sámuel 10: Saul király élménye
 • 3. nap: Máté 3,1–4,10: A Lélek szerepe Jézus keresztségénél és megkísértésénél
 • 4. nap: János 14: Jézus megígéri a Szentlelket
 • 5. nap: János 16: A Lélek munkája
 • 6. nap: ApCsel 2: A Lélek eljövetele pünkösdkor
 • 7. nap: ApCsel 10: A Lélek vezeti Pétert, hogy fogadja el a pogányokat
 • 8. nap: Róma 8: A keresztények győzelme a Lélek által
 • 9. nap: 1Korinthus 2: Bölcsesség a Szentlélektől
 • 10. nap: 1Korinthus 12: A Szentlélek ajándékai
 • 11. nap: 1Korinthus 14: A nyelveken szólás és a prófétálás ajándéka
 • 12. nap: Galaták 5: Élet a Szentlélek által
 • 13. nap: Efezus 4: Egység és kegyelmi ajándékok
 • 14. nap: 1János 4: A Szentlélek jelei
 1. Két héten át a szociális igazságosságról
 • 1. nap: 2Mózes 3: Isten meghallja a rabszolgák kiáltását
 • 2. nap: 3Mózes 25: Jubileumi év – gazdasági forradalom
 • 3. nap: Ruth 2: Egy szegény asszony segítséget talál
 • 4. nap: 1Királyok 21: Illés megfeddi a földrabló, gyilkos királyt
 • 5. nap: Nehémiás 5: Nehémiás igazságot követel a szegényeknek
 • 6. nap: Ézsaiás 5: Az élvhajhász materialisták figyelmeztetése
 • 7. nap: Ézsaiás 58: Az Istennek tetsző istentisztelet
 • 8. nap: Jeremiás 34: Szabadságot a rabszolgáknak
 • 9. nap: Ámósz 2: Saját népe vétkezik Isten ellen
 • 10. nap: Ámósz 6: Figyelmeztetés a kevélyeknek
 • 11. nap: Mikeás 6: Mit vár tőlünk az Úr?
 • 12. nap: Lukács 3: Bemerítő János a Jézus eljövetelére való felkészülésről
 • 13. nap: Máté 6: Jézus tanítása az anyagiakról
 • 14. nap: Jakab 2: Gazdagok és szegények a gyülekezetben

 

Felfedezőút a Bibliában/A teljes Biblia madártávlatból

A második vezérfonalhoz nagyobb elszántságra van szükség. Ez az olvasási terv hat hónapon át napi egy fejezet elolvasását igényli, és a Biblia minden egyes könyvéből legalább egy fejezetet tartalmaz. A féléves olvasási tervet követve megismerhetjük a Biblia legnépszerűbb, legtöbbet idézett és legkönnyebben érthető részeit a hozzájuk tartozó magyarázó jegyzetekkel együtt. Ez utóbbiakból megtudhatjuk, hogy az adott szövegrész miként épül bele abba a cselekményfolyamba, amely az egész Biblián végigvonul.

Ez a válogatás olyan felfedezőút, amely végighalad a Biblia kiemelkedő pontjain. Ez az olvasási terv nem helyettesíti a Biblia alapos megismerését, de felkelti az érdeklődést, és útmutatóul szolgál a további tanulmányozáshoz.

Tekintsük úgy, mintha ismerkedő sétát tennénk egy hatalmas képtárban. Séta közben nem veszünk szemügyre minden egyes képet, de miközben bebarangoljuk az épületet, és bekukkantunk a termekbe, meglátjuk a tágabb összefüggéseket, és ízelítőt kapunk a művészet világából, ami arra ösztönöz, hogy újra és újra visszatérjünk a képtárba.

A Biblia történetfolyamának jobb áttekintését segíti, hogy a válogatás a bibliai események időrendi sorrendjét követi. Miközben Dávid életéről olvasunk, megismerkedünk az általa írt zsoltárokkal is. A próféták írásait saját koruk történeti hátterében olvashatjuk. Az evangéliumi szövegrészek is úgy követik egymást, hogy összetett képet kapjunk Jézus földi életéről. Pál apostol leveleit pedig Az apostolok cselekedeteiben leírt élettörténetébe ágyazva ismerhetjük meg.

Szükséges idő: 180 nap.
Célkitűzés: A Biblia történetfolyamának bemutatása.
 

A teljes Biblia

A harmadik vezérfonal a teljes Bibliát magában foglalja. Ez az ütemterv három évet vesz igénybe, melynek során napi egy fejezet elolvasásával a Biblia összes könyvét végigolvashatjuk. Ezt a tervet úgy állítottuk össze, hogy az ószövetségi és az újszövetségi könyvek váltogatásával változatosabbá és könnyebbé tegyük az olvasást.

Úgy véljük, hogy ez a háromutas terv jól követhető és reális módszert kínál a Biblia megismeréséhez. Minden egyes szinten magában hordozza azt a sikerélményt, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Biblia olvasói megbirkózzanak az elkedvetlenedés problémájával.

Szükséges idő: három év.
Célkitűzés: a teljes Biblia elolvasása.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>